Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

HUFVUDSTADEN: NEGATIVA VÄRDEÄNDRINGAR TYNGDE RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett bruttoresultat
för fastighetsförvaltningen om 350 miljoner kronor (343) under första
kvartalet 2020. Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 482 miljoner kronor (472).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -499 miljoner kronor (500),
motsvarande -2:42 kronor per aktie (2:42). Minskningen förklaras av negativa
orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,0 miljarder kronor (47,7 vid
årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 178 kronor per aktie (185 vid
årsskiftet) efter betald utdelning om 3:90 kronor per aktie.

Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var -929 miljoner
kronor (332).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (6,2). Exklusive pågående
utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,7 procent (2,3).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News