Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

HUFVUDSTADEN: REKONSTRUKTIONER OCH KONKURSER PÅVERKAR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Risken för rekonstruktioner och konkurser har
ökat i spåren av covid-19, vilket också har ägt rum i ett flertal fall sedan
slutet av mars. Detta kommer att påverka resultatet från det andra kvartalet.

Det skriver Hufvudstaden i sin delårsrapport.

Smittspridningen av covid-19 har haft en stor påverkan för bland annat
sällanköpsvaruhandeln och restauranger som upplevt betydande försäljningstapp
sedan mitten av mars.

"Det gäller även Hufvudstadens fastigheter med butiker och restauranger,
främst NK-varuhusen och gallerian Femman. Det medför att förmågan att betala
lokalhyran har försämrats. Under kvartal 1 var effekten på Hufvudstadens
löpande verksamhet begränsad då hyresbetalningar till största del sker
kvartalsvis i förskott", skriver bolaget.

Regeringen har beslutat att ge ett statligt hyresstöd till hyresvärdar som ger
hyresgäster i utsatta branscher hyreslättnader under andra kvartalet. Stödet
förutsätter att hyresvärden ger en hyresnedsättning till hyresgästen. Staten
ersätter sedan 50 procent av nedsättningen, dock maximalt 25 procent av den
fasta hyran.

"Om Hufvudstaden teoretiskt skulle ge en hyresnedsättning om 50 procent till
samtliga hyresgäster inom sällanköpsvaruhandel och restauranger, samt erhålla
ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad
intäkt om drygt 50 miljoner kronor för andra kvartalet", skriver bolaget.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News