Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-29

Husqvarna AB: Omvandling av aktier

Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till
B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är Husqvarna AB skyldigt enligt lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.
Under december 2020 har, på begäran av aktieägare, 2 129 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 158 153 875,7.Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 576 343 778 aktier varav 111 688 331 A-aktier och 464 655 447 B-aktier.

 

Informationen är sådan som Husqvarna AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021, klockan 17:00.

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Director Corporate Communications & Investor Relations

ir@husqvarnagroup.com;0702-100 451

Författare Cision