Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Huvudägarna i Brandbee föreslår ett nyval till styrelsen

Huvudägarna i Brandbee föreslår omval av Johan Eriksson, Jonas Litborn och
Gunnar Mannerheim samt nyval av Stephan Knowles. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Bolagsstämman hålls den 17 maj.

Styrelsen föreslår också att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad
styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller
apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som
emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska
sammanlagt uppgå till högst 60 000 000 aktier motsvarande en ökning av
aktiekapitalet om 3 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarna
företrädesrätt är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv.
Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall.

Huvudägarna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget, med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, emitterar högst 5 000 000
teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 5 000 000 nya aktier
på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast
tillkomma bolagets helägda dotterbolag Brandbee AB.

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt
och skyldighet att erbjuda anställda i bolaget samt i övrigt personer som
anses nyttiga att knyta till bolaget, att förvärva teckningsoptionerna.
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med
den 31 oktober 2020 till och med den 30 april 2021 för en (1)
teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs
uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.
Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av
de nya aktierna att motsvara cirka 8,59 procent av rösterna i bolaget.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.