Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

I politiken väger policy tyngre än personlighet

wysiwyg_image

ANNONS: Under hösten har det rörts om ordentligt i den europeiska politiken. Först tillkännagav Tysklands förbundskansler Angela Merkel att hon lämnar sin post efter den nuvarande mandatperioden, och sedan började det florera rykten om att Storbritanniens före detta premiärminister, David Cameron, planerar en politisk comeback. Merkels sorti sker inte förrän 2021, och ryktena om Cameron kan visa sig ogrundade, men det ger oss en möjlighet att påminna investerare om någonting vi anser vara väldigt viktigt i förhållandet mellan aktiemarknaden och politiken: På både gott och ont har individuella politiker sällan någon inverkan på aktiemarknadens utveckling. 

Statschefer, regeringschefer, oppositionsledare och tongivande regeringsmedlemmar syns överallt i media. Deras ord väger tungt och de anger den politiska tonen. Detta kan ibland påverka investerares känslomässiga läge och på så sätt ligga bakom kortsiktiga svängningar på marknaden. Men tonläge och ord är inte detsamma som konkreta åtgärder. Det som påverkar ekonomin och företagsresultat är politiska åtgärder (eller bristen på dessa), enligt vårt synsätt. Lagar och förordningar, inte ord och tonlägen, påverkar de drivkrafter som vi anser har störst inverkan på aktiemarknaden. 

Tysklands centrala roll

När Merkel tillkännagav att hon avser att lämna politiken såg vi många artiklar i media som ställde frågan hur policy inom EU och Tyskland kommer att förändras när Merkel inte längre bestämmer. Enligt vårt synsätt är detta en grav överskattning av en enskild persons betydelse. I Tyskland leder Merkel en relativt osammanhängande koalition som består av hennes eget parti (CDU, eller Kristdemokraterna), systerpartiet CSU i Bayern och Socialdemokraterna (SPD). Socialdemokraternas policyagenda har väldigt lite gemensamt med koalitionens övriga partier, och dessutom har CDU och CSU gnabbats ett flertal gånger på sista tiden. Resultatet hittills är att ny lagstiftning ligger på is. Merkel är allmänt respekterad internationellt, men på hemmaplan har hon saknat det politiska kapital som krävs för att genomföra omfattande reformer och efter hennes hantering av flyktingkrisen 2015 minskade hennes popularitet bland politikerkollegor. Med andra ord har kombinationen av Tysklands politiska dödläge och landets politiska institutioner (som ger statschefen begränsad makt) haft större inflytande på politisk policy än Merkel själv.

Enligt vår åsikt förhåller det sig på samma sätt internationellt med organ som EU. Även om världen ibland såg Merkel som EU:s faktiska politiska ledare, så har det aldrig förhållit sig så i praktiken. Alla beslut kräver enhällighet mellan medlemsstaterna, och många EU-lagar kräver parlamentarisk ratificering av alla medlemsstater. Även detta begränsar en enskild politikers inflytande. Vissa experter i media anser att kampen mellan populistiska ledare och klassiskt skolade liberaldemokratiska pragmatiker kommer att tillta utan en stark ledare som Merkel, men vi kan inte riktigt se hur hennes närvaro har dämpat sådana splittringar hittills. EU:s ledare käbblar hela tiden med varandra och har gjort det i många år. Under euroområdets skuldkris lade vi märke till att majoriteten av EU-kommissionens alla policyuttalanden i stort sett handlade om att förhala och skjuta upp åtgärder – samtidigt som de lovade att ta itu med de stora frågorna vid ett senare tillfälle. Dessa frågor – bland annat huruvida EU ska utvecklas till en finanspolitisk union – förblir olösta. Med eller utan Merkel tror vi inte att detta kommer att förändras inom en snar framtid.

Politiska ledares inverkan

Politiska ledare är en regerings ansikte utåt, men de institutionella strukturerna väger tyngre. Med andra ord: hur enkelt är det att få igenom lagstiftning, och hur starka och oberoende är organ som domstolar och centralbanker? Har parlamentet en kammare eller två, och hur lätt är det för ett parti att få en stor majoritet i en av dem? Har finansministern eller premiärministern stort inflytande över centralbankens policyer, eller är centralbanken mer autonom? Har domstolarna tillräcklig auktoritet för att kullkasta nya lagar som strider mot grundlagen, även om de föreslagna lagändringarna är populära? Svaren på dessa frågor avslöjar hur makten är uppdelad inom staten. Vi anser att marknaden i allmänhet föredrar en bred uppdelning av makten, eftersom det fungerar som ett skydd mot radikala eller frekventa policyändringar.

Läs också: "En investeringslektion utifrån Amazon senaste milstolpe" 

Tyskland har en väl fördelad maktbalans med en stark författningsdomstol. Landets penningpolitik kommer från den Europeiska centralbanken, vilket begränsar politiskt inflytande över policyåtgärder. Nya lagar måste godkännas i parlamentets båda kammare. Dessa kammare består av lagstiftare från flera olika partier, vilket gör det svårt för en falang att få alltför stort inflytande. Dessa faktorer pekar på att åren efter Merkel kommer att förbli relativt stabila. 

Samtidigt anser vi att inget av detta bör påverka några aktiemarknadsprognoser just nu. Merkels sorti ligger tre år framåt i tiden, och vår analys pekar på att aktiepriserna inte påverkas nämnvärt av händelser som ligger så pass långt framåt i tiden. Vi anser snarare att den viktigaste poängen här är att Merkels stundande farväl inte per automatik innebär en politisk jordbävning som på ett radikalt sätt kommer att förändra Tysklands eller EU:s policyer och därmed aktiemarknadens drivkrafter. Enligt vårt synsätt är andra politiska faktorer oändligt mycket viktigare. 

Läs mer om Fisher Investments Norden här. 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. 

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.