Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

I-Tech: Kommuniké från årsstämma 2020 i I-tech AB

I-Tech AB höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma i Scandic Hotels
lokaler med adress Barnhemsgatan 23 i Mölndal. Till ordförande för
årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och godkände
styrelsens förslag avseende resultatdisposition d.v.s. att till
stämman förfogande vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Bjarne Sandberg, Stefan Sedersten,
Mikael Laurin och Tomas Tedgren samt nyval av Chatarina Schneider och
Thomas Bergdahl. Till styrelsens ordförande valdes Stefan Sedersten.
Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll
styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget EY till bolagets
revisor. Det antecknades att Markus Hellsten utsetts av EY till att
vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn och ska
utgå i enlighet med valberedningens förslag. Detta innebär att arvode
för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå
med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor
till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är
anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.
Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
hemsida (www.i-tech.se).

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att även fortsatt
(i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som
har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal
styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och
revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på
bolagets hemsida (www.i-tech.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida
(www.i-tech.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Philip Chaabane
VD, I-Tech AB
Tel: +46 739 103 708
E-post: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och
säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin
påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina
installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina
färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och
underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska
godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare
av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First
North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se:
www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod
i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera
oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls
därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en
oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom
gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk,
icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en
koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se:
www.selektope.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/i-tech/r/kommunike-fran-arsstamma-2020-i-i-te...
https://mb.cision.com/Main/17051/3106724/1243969.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.