Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-22

I väntan på det goda…

Detta är en betald analys på uppdrag av Speqta utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

myTastes övertecknade emission möjliggör för att ko-municerade förvärv införlivas i koncernen. Samtidigt tappades två kunder under kv3. Förvärven och de åtgärder bolaget nu gör bör få ordning på lönsamheten.

MyTaste är ett teknikbolag som utvecklar och förvaltar effektiva och skalbara internetbaserade plattformar. Bolagets fokus har historiskt legat på plattformen, myTaste – Ett nätverk för matintresserade.  Bolagets andra affärsområde, Shopello, verkar inom prestationsbaserad marknadsföring. Det är här möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet finns just nu. Framledes ligger således så gott som allt fokus på denna verksamhet som skall växa både organiskt och genom förvärv.

Under tredje kvartalet tappade bolaget två stora kunder, den ena på bolagets egen önskan medan den andra gick till en konkurrent. Tappet hade en negativ inverkan på omsättningen för segmentet som backade 30 procent. Även myTaste kämpar i motvind med fallande besökstrafik. Omsättningen för segmentet backade 40 procent. Den förlorade omsättningen tyngde tillsammans med engångskostnader också resultatet.

Med en övertecknad emission som slutfördes i oktober kan bolaget genomföra de planerade förvärven som av oss förväntas bidra med minst 23 miljoner kronor i årliga intäkter till koncernen. EBITDA. Bidraget uppskattas landa på cirka 11 miljoner kronor per år. Effekten av förvärven på resultatnivå bedömer vi kommer att infinna sig i början av 2018.

Affiliatemarknaden konsoliderar och det finns många potentiella målobjekt att förvärva. Det är viktigt att konsolideringen av bolagen går smidigt och resultat kan bibehållas i koncernen. Styrelseordförande Fredrik Burvall har en bra historik av att genomföra förvärvsstrategier, då han tidigare var i rollen som vd på Cherry.

Vi har justerat ner prognostiserade intäkter för den befintliga verksamheten under Shopello intäkterna. Med effektiviseringspaket som sparar runt 200 000 kronor per månad och förvärv förväntar vi oss fortfarande att 2018 blir ett starkt år. Genom att kombinera en DCF-modell med en jämförelsemodell beräknar vi det motiverade priset per aktie till 5,8 kronor (7,25 kronor).

Författare Markus Augustsson