Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

IA Industriarmatur: Kommuniké från årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ) 20 maj 2020

Vid årsstämman i IA Industriarmatur Group AB (publ,) som hölls i
Industriarmaturs lokaler

på Kämpegatan i Göteborg under onsdagen den 20 maj, beslutades i
huvudsak följande.

Resultat- & balansräkning
Resultat- & balansräkning fastställdes för moderbolaget och koncernen.
Fritt eget kapital balanserades, enligt beslut, i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.

Styrelse, revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rask, Fredrik Östbye, Gunnar
Hedbris och Jörgen

Hentschel samt nyvaldes Alf Engqvist. Johan Rask valdes till
styrelsens ordförande.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till
ordförande och med ett

prisbasbelopp till externa ledamöter. Därutöver beslutades att inget
arvode ska utgå till

ledamöter som är anställda eller representanter för huvudägare.
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Frejs Revisorer AB med Ulf
Johansson som

huvudansvarig revisor. Det fastställdes att bolagets revisor arvoderas
efter godkänd räkning.

Valberedning
Beslutades om riktlinjer för tillsättande av valberedning i enlighet
med lämnat förslag.

Beslut om bemyndigande om nyemission
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission. Beslutet

omfattar högst 2 500 000 SEK genom nyemission av högst 500 000 aktier.
Beslut om ändring av Bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen varigenom bolagets
företagsnamn ändras till

Gomero Group AB och att bolaget är publikt (publ).
Göteborg 2019-05-20
IA Industriarmatur Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ia-industriarmatur/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/16991/3117226/1251499.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.