Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

IAR SYSTEMS: OMS I STORT SETT OFÖRÄNDRAD 3 KV, LÄGRE RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar en omsättning uppgående till 87,9 miljoner kronor (88,9) för det tredje kvartalet 2021.

Ebitda uppgick till 35,0 miljoner kronor (36,8), vilket ger en ebitda- marginal om 39,8 procent (41,4).

Rörelseresultatet uppgick till 20,9 miljoner kronor (25,4).

Resultat före skatt blev 20,6 miljoner kronor (24,9).

Resultat per aktie uppgick till 1:17 kronor (1:37).

Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning negativt med -0,4 miljoner och rörelseresultat positivt med 1,2 miljoner, vid en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 41,4 miljoner kronor (32,7).
Författare Direkt-SE