Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-11

ICA Gruppen AB: ICA-butikernas försäljning i december 2021

Försäljningen i ICA-butikerna ökade med 0,7 procent i december 2021 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 0,3 procent.

December Januari
2021 - decembe
r 2021
Butiksförsäljning Mkr Utveckling Utveckling Mkr Utveckling Utveckling
exkl moms samtliga jämförbara samtliga jämförbara
Maxi ICA 4 31 1,7% 0,9% 42 910 1,8% 1,0%
Stormarknad 0
ICA Kvantum 3 06 0,7% 0,4% 31 932 0,6% 0,2%
4
ICA Supermarket 3 35 0,0% -0,1% 37 515 0,1% 0,1%
1
ICA Nära 1 67 -0,5% -0,6% 19 726 1,6% 2,2%
8
Total 12 0,7% 0,3% 132 083 1,0% 0,7%
403

Under december 2021 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 12 403 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari - december 2021 uppgick försäljningen till 132 083 Mkr, en ökning med 1,0 procent jämfört med i fjol.

Kalendereffekten i december bedöms uppgå till +0,2%.

Per den 31 december uppgick antal ICA-butiker till 1 267. Från och med januari 2022 upphör ICA Gruppen med att publicera försäljningsdata månadsvis.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Författare Cision