Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-02

ICA Gruppen AB: ICA Fastigheter förvärvar Alecta Fastigheters andel i Långeberga Logistik

ICA Fastigheter har idag ingått avtal och tillträtt Alecta Fastigheters 50 procentiga andel i det samägda bolaget Långeberga Logistik AB.

ICA Fastigheter har genomfört förvärvet genom att nyttja en återköpsoption. Förvärvet ger ICA Fastigheter ensam rådighet över fastigheten och ICA Fastigheter kan därmed på ett mer snabbfotat sätt möjliggöra utvecklingen av ICAs största logistikfastighet. ICA Fastigheter och Alecta Fastigheter samäger alltjämt Ancore Fastigheter tillsammans.

Långeberga Logistik omfattar drygt 105 600 kvadratmeter och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,3 miljarder kronor 2022.

Långeberga har genom sin betydelse för ICA Gruppens verksamhet redovisats som ett dotterbolag med ett minoritetsintresse vilket innebär att förvärvet av minoritetens aktier får en begränsad effekt på ICA Gruppens finansiella ställning och resultat.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.seicagruppen.se

Författare Cision