Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-13

ICA Gruppen AB: ICA Gruppen offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hänvisning görs till följande obligationslån utgivna under ICA Gruppen AB:s (publ) ("ICA" eller "Emittenten") SEK 15 000 000 000 MTN-program ("Obligationerna"):

Lånenummer ISIN Totalt Nominell Belopp
113 SE0012676732 1 750 000 000
114 SE0012676740 500 000 000
115 SE0013882909 1 000 000 000
116 SE0013882917 500 000 000

Hänvisning görs vidare till från tid till annan gällande grundprospekt för Obligationerna, inklusive relevanta tilläggsprospekt, och villkoren för Obligationerna som anges däri ("Obligationsvillkoren"). Alla definierade termer i detta pressmeddelande som inte definieras häri ska ha samma betydelse som i Obligationsvillkoren.

Enligt klausul 9 i Obligationsvillkoren har varje innehavare av en Obligation ("Obligationsinnehavarna") rätt att få sina Obligationer återköpta i samband med en avnotering av ICAs aktier från Nasdaq Stockholm. I enlighet med ett pressmeddelande offentliggjort av Emittenten den 28 december 2021 har Nasdaq Stockholm beslutat att godkänna Emittentens ansökan om avnotering av Emittentens aktier från Nasdaq Stockholm och sista dag för handel är idag den 13 januari 2022. Följaktligen är Emittenten skyldig att genom ett meddelande till Obligationsinnehavarna erbjuda att återköpa Obligationerna, så kallat tvingande återköpserbjudande, vilket innebär att Emittenten är skyldig att erbjuda att återköpa samtliga Obligationer till ett pris uppgående till 100,00% av nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta, vilket obligationsinnehavarna har rätt, men inte skyldighet, att delta i.

Enligt ett meddelande skickat idag den 13 januari 2022 till Obligationsinnehavarna, erbjuder ICA därmed samtliga Obligationsinnehavare att delta i ett återköp där ICA köper tillbaka Obligationer i hela multiplar om 2 000 000 kronor mot kontant vederlag till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp samt därutöver upplupen men obetald ränta ("Återköpserbjudandet").

Meddelandet om Återköpserbjudandet finns under följande länk (endast på engelska): https://www.icagruppen.se/globalassets/kreditmarknad/icagruppen_notice_to_bondholders.pdf

Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 den 14 februari 2022. Likviddag för Återköpserbjudandet kommer vara omkring den 14 mars 2022 ("Likviddagen"). Bolaget kommer att bekräfta Likviddagen i ett separat pressmeddelande när resultatet av återköpserbjudandet har fastställts.

Emittentens obligationer med lånenummer 111 (ISIN SE0011643170) och 112 (ISIN SE0011643188) omfattas inte av Återköpserbjudandet då dessa obligationer förfaller till återbetalning den 4 mars 2022, dvs. innan Likviddagen.

Svenska Handelsbanken AB (publ) har utsetts till arrangör för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare i samband med Återköpserbjudandet.

För mer information, vänligen se Q&A-dokumentet som finns tillgängligt på följande länk: https://www.icagruppen.se/globalassets/kreditmarknad/icagruppen_aterkopserbjudande_mtn_qa.pdf eller kontakta Emittenten:

Frans Benson, IR-direktör ICA Gruppen

Telefon: +46 (0)8 561 500

E-post: frans.benson@ica.se

Obligationsinnehavare som önskar acceptera Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Svenska Handelsbanken AB (publ):

Handelsbanken Debt Capital Markets

E-post: liability.management@handelsbanken.se

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

icagruppen.se

Författare Cision