Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-04

ICA Gruppen AB: ICAs framtidsrapport 2022: Framtidens butik är flera olika butiker

ICAs nya rapport djupdyker i hur framtidens fysiska butik kommer att se ut och vad kunder efterfrågar både idag och i framtiden. Rapporten utforskar både trender, drivkrafter och scenarios kopplat till butiken. Tre insikter som lyfts fram är behovet av den fysiska butiken i framtiden, att butiker kommer se mer olika ut i framtiden än idag, samt att kunder ställer höga krav på en enkel, lugn och trevlig upplevelse samt ett helhetstänk i fråga om hållbarhet.

[ICAs Framtidsrapport 2022]

ICA publicerar för sjätte året i rad en framtidsrapport. Årets rapport, Din matbutik 2032 - en lokal och elastisk affär, tar sikte på den fysiska butiken, vilka omvärldsförändringar som kommer att forma den samt vilka behov och drivkrafter konsumenten har tio år framåt.

- E-handelns tillväxt gör den till ett självklart fokus för både media och analytiker. Men nu vill vi även rikta rampljuset på den fysiska butiken. Vi på ICA har alltid antagit att den fysiska butiken kommer spela en viktig roll även i framtiden, vilket rapporten bekräftar. Därmed blir det särskilt intressant att titta närmare på varför, och hur butiken kommer att utvecklas i framtiden, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.

Den fysiska butiken finns kvar 
Tekniska lösningar och nya affärskoncept driver förändring. Inte sällan beskrivs framväxten av nya institutioner inom dagligvaruhandeln, såsom e-handelsbutiker och dark-stores, som utmanare till den traditionella butiken. Detta till trots så finns det idag lite som pekar på att butiken kommer att försvinna. Både experter och handlare är överens om att dagligvarubutiken utgör en konkurrenskraftig lösning i många år framöver, och bland konsumenter är den stora majoriteten (9 av10) nöjda med sitt sätt att handla dagligvaror. 

 - Den fysiska, butiken representerar fortfarande flera funktionella och emotionella värden för en majoritet av kunderna. Samtidigt behöver vi ständigt utveckla och framtidssäkra de fysiska butikerna för att fortsatt attrahera våra kunder, säger Anders Svensson, vd på ICA Sverige.

Framtidens butik är egentligen flera olika butiker 
Demografiska förändringar, ett stort matintresse och ökad efterfrågan på specialkost innebär en större mångfald i individuella preferenser. För att framtidens dagligvarubutik ska kunna möta dessa alltmer differentierade behov, kommer butiken att behöva anpassa sig till de lokala förutsättningarna genom att svara upp mot lokalsamhällets förväntningar och att bygga starka relationer till sin lokala marknad. 

I detta nya landskap blir det också viktigare för dagligvarubutiken att kunna fungera mer elastiskt. Det kan dels handla om att förlänga det fysiska erbjudandet med e-handel eller att kombinera bemannade butiker med obemannade satelliter, dels om att kreativt utveckla erbjudanden och tjänster som svar på lokal efterfrågan, att utveckla erbjudanden för automatisk påfyllning eller att skapa nya lösningar för exempelvis färdigmat och måltidsservice.

Konsumenterna vill ha en välordnad butik - med lugn och ro 
Ur konsumenternas perspektiv så utmärks en bra butik av att den välordnad och är enkel att hitta i (69%), att den har ett stort och bra utbud av närproducerade varor (44%) och kunnig personal (43%). Parallellt med detta så finns dock en önskan om att framtidens butik utformas mer för att svara upp mot att vara lugn, avkopplande och rofylld (47%). Det finns även en efterfrågan på det hälsosamma och sunda (38%), samt omtänksamma och medmänskliga (33%). Hållbarhet är också viktigt för konsumenterna och i flera avseenden efterfrågas hållbarhetsperspektiv i framtidens butik. 

- Butiksbesöket är inte nödvändigtvis något som ska avhandlas så snabbt som möjligt, utan en möjlighet till egentid och inspiration. Detta blir kanske extra viktigt i relation till att göra beställningar online - då vill vi att den fysiska butiken ska addera ett mervärde, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA. 
 

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

ica.se, icagruppen.se

Om ICAs framtidsrapport
Din matbutik 2032 - en lokal och elastisk affär är ICAs sjätte framtidsrapport, hela rapporten finns på www.icagruppen.se/innovation
Insikter och slutsatser i rapporten baseras på deskresearch, en omfattande enkätstudie, intervjuer med konsumenter, experter, entreprenörer och dagligvaruhandlare, samt analys av diskussioner om dagligvarubutiken på internet. 

Om enkätstudien
Genomförd i november 2021, med deltagare från Norstats Guldpanel i åldrarna 18-74 år (slumpmässigt). Totalt samlades drygt 3 000svar in. Majoriteten av frågorna i enkäten har minst 3 022 respondenter.

Författare Cision