Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

ICA Gruppen AB: Konsumentinsikter: Framtidens butik ska ha en identitet

I framtiden vill svenskarna att dagligvarubutiker blir mer personliga och tar större samhällsansvar. Unga längtar efter rutiner och bättre planering i större utsträckning än äldre, och prioriterar sparsamhet högre. Det visar ICAs Framtidsrapport Din matbutik 2032 - en lokal och elastisk affär - som handlar om framtidens fysiska butik, och som djupdyker i vad konsumenterna efterfrågar.

[4 konsumenter]För sjätte året i rad publicerar ICA en framtidsrapport och årets upplaga handlar om den fysiska butiken och vad kunder efterfrågar både idag och i framtiden. I allmänhet toppar hälsa och relationer svenskars prioriteringar i vardagen: Som svar på frågan om vilka förändringar som skulle göra "störst positiv skillnad i ditt vardagsliv" kommer motion och träning på första plats (51%), följt av mer umgänge och kvalitetstid med vänner (38%), och bättre sömn (37%). 

En själslig butik 

Hälsoaspekten är dock inte det enda som utmärker svenska konsumenter. I framtiden önskar de flesta att butikerna tar ett större samhällsansvar. En stor andel vill att framtidens butik ska ha en själ - den ska vara speciell, ha en personlighet och vara något unikt att relatera till. Det ska vara en butik med en egen vilja och ambition att göra skillnad. 

- När konsumenter får fantisera kring en ny butik hamnar effektivitet högt upp, men detta i sällskap av mjukare värden såsom lugn och ro, kreativitet och medmänsklighet. En för mekanisk butik får svårt att tilltala konsumenten på ett emotionellt plan, vilket blir allt viktigare. För att göra det krävs något mer - framtidens butik ska ha en själ, en vilja, en identitet, konstaterar Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA Sverige.   

När konsumenterna får rangordna vad som är viktigast med framtidens butik är nummer ett: "är utformad för att minimera klimatpåverkan" (60%) och på andra plats kommer "drivs av människor som sätter en personlig prägel på verksamheten och i relationen till sina kunder" (56%). 44% förväntar sig att dagligvarubutiker ska engagera sig i lokalsamhället när det gäller ekonomisk hållbarhet, och på landsbygden och mindre orter är förväntningarna på ett lokalt engagemang ännu större (55%). I större städer vill dock konsumenter hellre att butiker engagerar sig på nationell eller rent av internationell nivå, och då främst i frågor om klimat och hållbarhet. 

Generationsskillnader 

Undersökningen visar även på generationsskillnader. Förutom att unga (födda 1995-2005) prioriterar e-handel i större utsträckning, har de ett större behov av rutiner och bättre planering: 33% säger att mer rutiner och bättre planering skulle göra positiv skillnad i deras liv, jämfört med 5% bland äldre (födda 1945-64). Fyra av tio instämmer i jag önskar att jag vore bättre på att planera mina dagligvaruinköp, vilket är dubbelt så många som bland äldre.

Dessutom har yngre personer ett större sparintresse, där drygt hälften (57%) tycker det är viktigt att känna sig sparsamma när de handlar (jämfört med 38% av de äldre).  

- Vi ser att dagens unga vill ha mer hjälp att planera sina inköp, men det betyder inte en högre personlig service. Unga är mer nyfikna på olika alternativ till den fysiska, bemannade butiken än äldre, säger Ann-Katrin Tottie. 

Sveriges fyra konsumentprofiler 

För att ge en samlad bild av konsumenternas prioriteringar identifierar rapporten fyra konsumentprofiler, som kategoriserar svenskarnas variationer i behov och önskemål.
 

  • Vardagssmederna representerar 31% av Sveriges befolkning och utmärker personer som söker lugn, stressfrihet, planering och prisvärdhet. 
  • Funktionalisterna representerar 26% och utmärker personer som söker effektivitet och stabilitet. En bra butik är funktionell, och värden såsom inspiration och upplevelser nedprioriteras.  
  • Livsnjutarna representerar 22% och utgör funktionalisternas motsats. En bra butik innefattar inspiration, intryck och möten. 
  • Främjarna representerar 21% och utmärker personer som söker hållbarhet och hälsa. En bra butik har ett brett utbud av ekologiska, närproducerade och hälsosamma produkter. 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
ica.se, icagruppen.se

Om ICAs framtidsrapport
Kundens butik 2032 - en elastisk affär är ICAs sjätte framtidsrapport.
Rapporten i sin helhet: https://www.icagruppen.se/innovation/#!/
Insikter och slutsatser i rapporten baseras på deskresearch, en omfattande enkätstudie, intervjuer med konsumenter, experter, entreprenörer och dagligvaruhandlare, samt analys av diskussioner om dagligvarubutiken på internet. 

Om enkätstudien
Genomförd i november 2021, med deltagare från Norstats Guldpanel i åldrarna 18-74 år (slumpmässigt). Totalt samlades drygt 3 000svar in. Majoriteten av frågorna i enkäten har minst 3 022 respondenter.

Författare Cision