Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Iconovo AB publ: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

ICONOVO STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV NY INHALATIONSPLATTFORM

1 JULI ? 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

* Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts
med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk
farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att
ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje
med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig
information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska
justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

Finansiellt

* Försäljningen uppgick till 3 474 (1 067) kSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-1 971) kSEK.
* Periodens kassaflöde uppgick till -4 908 (2 264) kSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,31) SEK.
* Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
* Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.

1 JANUARI ? 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

* CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos
nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt.
CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och
royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med
projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra
betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en
engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
* Europeiska Patentorganisationen, EPO, har lämnat det formella
godkännandet av ett patent avseende ICOres och ett avseende ICOcap.
Patenten är nu validerade i nio europeiska länder.  
* Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har
tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

* Försäljningen uppgick till 11 737 (7 470) kSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -4 567 (-6 200) kSEK.
* Periodens kassaflöde uppgick till -12 300 (36 673) kSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,92) SEK.
* Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
* Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

* Iconovos har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling
av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid
namn ICOpre samt nya torrpulverformuleringar anpassade till ICOpre.
Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA.
Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner av
Ellipta portföljen som förväntas ha ett marknadsvärde på 5 miljarder
USD år 2024. Detta är, säger vd Orest Lastow, ? den största och
viktigast investeringen i Iconovo´s historia?.

 

VD KOMMENTAR ? STRATEGISKT BESLUT OM NY INHALATIONSPLATTFORM

I augusti genomförde Iconovo sitt årliga strategimöte med styrelse och
ledningsgrupp. På agendan fanns strategiska investeringar för att utveckla
vårt erbjudande och nå nya marknader. Beslut togs att utveckla en ny
inhalator, ICOpre och tillhörande torrpulverformuleringar. På detta sätt
kan Iconovo nå både den europeiska och den amerikanska marknaden och
erbjuda global generika på GlaxoSmithKlines storsäljande Ellipta-familj.
Innan beslutet togs formellt av styrelsen, validerades ledningsgruppens
antaganden och business-case av PWC Strategy och deras globala nätverk. Det
finns fem produkter i Ellipta-inhalatorn som idag sammanlagt säljer för 2.7
miljarder USD och beräknas nå en försäljning på över 5.0 miljarder USD år
2024 (Källa: Evaluate Pharma Vantage publications).

Baserat på lång erfarenhet från utveckling av liknande inhalatorer, bedömer
vi att utvecklingen av ICOpre kommer att ta ca 3 år. Initialt har vi bedömt
investeringen till cirka 20 miljoner SEK. Under denna tid kommer
naturligtvis Iconovos basverksamhet och utveckling av de första
torrpulverformuleringarna att pågå och fortsätta utvecklas.

Tack vare starka finanser, med en kassa på 40 MSEK, kan vi nu genomföra den
största och viktigaste investeringen som Iconovo någonsin gjort. Denna
satsning gör att vi kommer att stå väl rustade för att fortsätta växa och
utvecklas under de kommande åren.

Under perioden har vi även slutfört och fakturerat flera delprojekt som vi
har arbetat med sedan i våras. En annan uppnådd viktig milstolpe är
slutförandet av anpassningen och optimeringen av vår viktigaste inhalator,
ICOres. ICOres är nu redo för nästa fas, som är förberedelser för en
kommersiell tillverkning i stor skala.

Iconovo har nu även fått det formella godkännandet av ett europeiskt patent
på ICOres samt ett på ICOcap. Patenten är nu validerade i nio europeiska
länder.

Jag får ofta frågan av investerare om hur stora våra royaltyintäkter kommer
att bli. Vi har i denna rapport sammanställt information som vi tror kan
hjälpa till att få en uppskattning på storleken på framtida royalty. Vi har
dock endast kunnat visa information om vårt projekt tillsammans med CBC
Corporation för utveckling av generisk Symbicort eftersom vi inte kan
avslöja vilken produkt vi utvecklar i vårt projekt med Intas
Pharmaceuticals. Vi gör dock bedömningen att royaltyintäkterna hamnar på
ungefär samma storleksordning. Vi har genomfört en marknadsanalys
tillsammans med PWC Strategy som har givit att en trolig marknadsandel för
en generisk produkt som kommer ut som nummer två eller tre på marknaden kan
nå en marknadsandel på cirka 10%. Tillsammans med aktuella marknadsdata för
produkten och det royaltyintervall som vi tidigare har kommunicerat, kan
royaltyintäkten estimeras till mellan 5.2 och 10.3 miljoner USD per år.

September avslutades på ett mycket trevligt sätt då Iconovo firade sitt
5-årsjubileum. Den fjärde augusti 2014 började jag som första anställd med
att flytta in på mitt kontor på Medicon Village i Lund. Sedan dess har vi
hunnit flytta tre gånger och expanderat till 17 medarbetare. Vi bjöd därför
in våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till att fira denna dag
med oss. Förutom god mat och god dryck bjöds de 80-talet gäster på en
presentation om Iconovos spännande historia.

Fem år har rusat förbi i en rasande fart och tanken svindlar när man tänker
på hur mycket vi har uppnått och allt det spännande som ligger framför oss.

 

LUND 25 OKTOBER 2019

Orest Lastow

 

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom
inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande
läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av
inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få
tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de
komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo
licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en
snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre
kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Delårsrapporten
finns på www.iconovo.se/reports

.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på
Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46
8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

.

 

Bilaga

* Delårsrapport 30 september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.