Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

ICTA AB: ICTA AB förvärvar Rolling Optics International AB och presenterar uppdaterad aktieägarlista

I enlighet med tidigare publicerad stämmokommunikén beslutades idag
vid extra bolagsstämman i ICTA AB (publ) ("ICTA") bland annat att
dels emittera preferensaktier till ICTAs nuvarande aktieägare, dels
genom apportemission av nya stamaktier förvärva Rolling Optics
International AB (publ) ("Rolling Optics").

Idag har samtliga befintliga aktier i Rolling Optics
apportreserverats, med stöd av fullmakt som lämnats till Erik Penser
Bank, vilket kommer att leda till emission av 123 048 275 nya aktier.
Befintliga aktieägare i Rolling Optics kommer att erhålla aktier i
ICTA omkring två veckor efter det att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket. En mer detaljerad tidplan för fondemission av
preferensaktier samt apportemissionens slutförande kommer att
publiceras så snart Bolagsverket har registrerat besluten från den
extra bolagsstämman.

Efter apportemissionen kommer ICTAs nuvarande aktieägare att äga 10,6
procent av stamaktierna och Rolling Optics aktieägare att äga 89,4
procent av stamaktierna. Nedan presenteras uppdaterad teoretiska
aktieägarstrukturen i Rolling Optics Holding AB, efter det att
apportemissionen är fullt ut genomförd och med hänsyn tagen till av
ICTA kända transaktioner i närtid.

Aktieägare i Rolling Antal Antal Kapital (%) Röster (%)
Optics Holding AB stamaktier preferensaktier
Forestum Capital AB 18 117 215 - 11,9 13,0
RP Ventures AB 16 753 200 - 11,0 12,0
ICTAs befintliga 14 609 064 14 609 064 19,2 11,6
aktieägare (ca 2 280
st)
Axel Lundvall 7 748 700 - 5,1 5,6
Westindia AB 6 297 814 - 4,1 4,5
SVEA Sarl 5 755 922 - 3,8 4,1
Johan Stern (privat 5 745 400 - 3,8 4,1
och via bolag)
Fredrik Nikolajeff 5 166 375 - 3,4 3,7
Uppsala universitet 4 298 125 - 2,8 3,1
Holding AB
Rojafi 3 562 723 - 2,3 2,6
Övriga aktieägare 50 792 913 - 33,4 36,5
(cirka 60 st)
Totalt 137 657 14 609 064,0 100,0 100,0
339

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör ICTA AB (publ) under namnändring
till Rolling Optics Holding AB (publ), +46 (0) 737 782428,
axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 16:30 CEST.

Rolling Optics är en svensk världsledande aktör inom utveckling,
tillverkning och försäljning av mikrooptik; tunna filmer med
tredimensionella effekter som finner sin användning inom dokument-
och varumärkessäkerhet.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid
Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta
tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort
tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska
3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna
etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för
varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med
förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca
500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln.
Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags
säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare
varumärkesapplikationer på förpackning och produkt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-ab-forvarvar-rolling-optics-in...
https://mb.cision.com/Main/670/3120244/1253891.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.