Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

IDL Biotech: Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte
koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i
enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen
utdelning lämnas för år 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2019.

Stämman omvalde Jerker Swanstein, Per-Anders Abrahamsson, Eva Sjökvist
Saers och Malin Ruijsenaars, samt nyval av Dan Olsson.

Styrelseledamoten Carsten Olsson har valt att inte stå till förfogande
för omval.

Stämman valde Jerker Swanstein som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 225.000
kr och till ledamöterna med 125.000 kr vardera.

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare, samt styrelsens
förslag till ändrad bolagsordning.

Bolagets VD, Charlotte Berg, höll ett kort anförande om verksamheten,
där fokusområde senaste året har varit på expansion. VD kommenterade
även påverkan av Covid-19 som förmedlats i Q1-rapporten som
publicerades den 22 april 2020.

Stockholm den 27 maj 2020

För vidare information:

Charlotte Berg

Verkställande direktör

IDL Biotech AB (publ)

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av
de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-,
tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. Inom området
bakteriologi har IDL Biotech TUBEX[®] TF, ett bakteriologiskt
snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den
allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett
etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL)
är noterade på Spotlight Stock Market.

Charlotte Berg08-799 67 50idlbiotech@idl.se

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idl-biotech/r/information-fran-arsstamman-den...
https://mb.cision.com/Main/11534/3121613/1254675.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.