Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-04

IDL Biotech: Metaanalys visar den kliniska nyttan av TUBEX® TF vid tyfoidfeber

En vetenskaplig artikel har publicerats i tidskriften Pathogens and
Global där resultaten visar att TUBEX® TF uppvisar bättre data
jämfört med andra snabbtester för påvisande av tyfoidfeber.

En metaanalys är en sammanställning av flera studier med syftet att
väga samman flera originalstudier för att få ett större
patientmaterial. I den metaanalys som publicerats i Pathogens and
Global har TUBEX® TF studerats tillsammans med konkurrenterna Widal
och Typhidot.

Den systematiska analysen av publicerade TUBEX® TF artiklar som utgör
grund för metaanalysen visar att TUBEX® TF är fördelaktigt att
använda som ett snabbtest för diagnos av tyfoidfeber. Vidare visar
TUBEX® TF hög känslighet och specificitet, tillförlitlighet och
enkelhet vid utförandet. TUBEX® TF är ett semi-kvantitativt snabbtest
som bygger på en färgskala vilket ökar den kliniska användbarheten.
Dessutom är det möjligt att differentiera mellan akut infektion och
tidigare exponering vid användandet av TUBEX® TF som ett resultat av
testets prestanda.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos
av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber
är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara
dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt
Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11-20 miljoner nya fall
årligen varav mer än 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn.
Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central-
och Sydamerika. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande
symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte
behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt
diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller
lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika.
Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger
ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av
de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-,
tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett
snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har
IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och
säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
december 2019.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idl-biotech/r/metaanalys-visar-den-kliniska-n...
https://mb.cision.com/Main/11534/2981784/1155285.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.