Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Idogen: Idogen fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Styrelsen i Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget") har beslutat att
avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid
årsstämman den 12 maj 2020 ska vara den 28 maj 2020.

Årsstämman i Idogen beslutade den 12 maj 2020 om sammanläggning av
aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman
till en (1) aktie. Styrelsen i Idogen har, i enlighet med årsstämmans
beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara
den 28 maj 2020. Sista dag för handel i Idogens aktie före
sammanläggningen är den 26 maj 2020 och första dag för handel i
Idogens aktie efter sammanläggningen är den 27 maj 2020.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till
totalt 9 121 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 kronor. Till
följd av sammanläggningen kommer Idogens aktie att byta ISIN-kod.
Från och med den 27 maj 2020 handlas Idogens aktie med den nya
ISIN-koden SE0014428561.

För genomförandet av sammanläggningen har en av Bolagets större
aktieägare, Hans-Olov Sjögren, förbundit sig att till de aktieägare
vars innehav inte är jämnt delbart med tio (10), vederlagsfritt
tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt
delbart med sammanläggningskvoten. I dessa utjämningsaktier kommer
även de sju (7) aktier att ingå som tecknats av Erik Penser Bank AB
(publ) i enlighet med beslut vid årsstämman den 12 maj 2020.
Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s
försorg utan att åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga
indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort
behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är
en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande
enheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-faststaller-avstamningsdag-fo...
https://mb.cision.com/Main/12368/3116815/1251228.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.