Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Idogen: Idogen har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för
upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första
dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är på torsdag den
4 juni 2020.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Idogen uppfyller
noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har
erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North
Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth
Market är på torsdag den 4 juni 2020. Idogen är sedan tidigare listat
på Spotlight Stock Market och sista dag för handel på Spotlight Stock
Market är på onsdag den 3 juni 2020. I samband med listningen på
Nasdaq First North Growth Market har Idogen utsett Erik Penser Bank
till Bolagets Certified Adviser.

Idogens aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0014428561 och
under kortnamnet IDOGEN. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några
åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80
00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2 juni 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga
indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort
behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är
en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande
enheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-har-godkants-for-listning-pa-...
https://mb.cision.com/Main/12368/3126572/1258103.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.