Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Idogen: Idogen listas på Nasdaq First North Growth Market den 4 juni 2020

Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit
villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First
North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North
Growth Market är den 4 juni 2020.

Idogen har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande
till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 4
juni 2020. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer
att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den
3 juni 2020. Nasdaqs beslut är villkorat av (i) att inget inträffar i
samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning
av börsen, (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med
Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt (iii) att Bolaget
senast två dagar innan första dag för handel uppdaterar sin hemsida i
enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

"Listningen på Nasdaq First North Growth Market har varit ett viktigt
och högt ställt mål för Idogen under 2020 och det är glädjande att
idag kunna meddela att Bolaget uppfyller samtliga Nasdaqs krav och
därmed erhållit ett villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och
välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden
och underlättar för institutionella och internationella investerare
att bli aktieägare i Bolaget. Jag vill även passa på att tacka
Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått",
säger Anders Karlsson, VD i Idogen.

Idogens aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet IDOGEN med
ISIN-kod SE0014428561. Som tidigare meddelats kommer Bolagets
ISIN-kod att ändras till följd av den förestående sammanläggningen av
aktier (1:10). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att
Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth
Market och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i
samband med listbytet. Med anledning av listningen på Nasdaq First
North Growth Market har Idogen upprättat ett tilläggsdokument som
finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.idogen.com.
Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som
Bolaget offentliggjorde i samband med den företrädesemission av
aktier som beslutades av styrelsen den 28 januari 2020 och som
godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 februari 2020.
Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat
eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något
erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Idogen har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga
indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort
behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är
en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande
enheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-listas-pa-nasdaq-first-north-...
https://mb.cision.com/Main/12368/3116842/1251250.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.