Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Idogens vetenskaplige rådgivare Jan Holgersson förstärker bolagets styrelse

Idogen AB (publ) meddelar idag att Jan Holgersson, som under flera år fungerat som vetenskaplig rådgivare till bolaget har accepterat att förstärka bolagets styrelse i rollen som adjungerad styrelseledamot.

Jan Holgersson är verksam som professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet, är chef för Vävnadstypningslaboratoriet och tidigare chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt Stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett annat viktigt arbete har varit att stötta utvecklingen av diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot blodgrupp ABH antigen och andra vävnadsantigen (non-HLA).

Jan Holgersson är också styrelseordförande i det svenska biotech-bolaget VERIGRAFT AB.

Jan har deltagit i bolagets arbete med den fördjupade kartläggningen av verkningsmekanismerna för bolagets teknologiplattform.

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen: "Professor Jan Holgersson med sin gedigna expertkompetens inom klinisk immunologi har arbetat många år inom såväl akademi som sjukvård men även i roller på strategisk nivå inom industrin och blir därför ett mycket värdefullt tillskott för bolaget när vi nu är i klinisk fas. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Jan såsom rådgivare i vårt vetenskapliga råd och nu tar vi nästa steg genom att adjungera Jan till styrelsen. Vi hälsar honom varmt välkommen."

"Jag har de senaste åren haft förmånen att arbeta nära bolaget i en rådgivande roll och det känns naturligt att nu ta ett större ansvar för den strategiska utvecklingen av bolagets teknologiplattform ur ett vetenskapligt såväl som medicinskt perspektiv", säger Professor Jan Holgersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 novemberr 2022 kl 08.07 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Författare Cision