Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-11

IGRENE: FÅR RÄTT AV MARK-/MILJÖDOMSTOL, AVSLAG FR FÖRVALTN RÄTT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Igrene meddelar att Mark- och miljödomstolen har bifallit bolagets överklagande och medger fortsatta fältarbeten. Samtidigt meddelar Förvaltningsrätten att den avslår Igrenes överklagande av Bergsstatens avvisningsbeslut gällande bearbetningskoncession.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mark- och miljödomstolens beslut innebär att Igrene kan intensifiera sina aktiviteter i fält och färdigställa de djuphål för naturgasutvinning, som bolaget påbörjat, skriver bolaget.

"Förvaltningsrättens beslut är dåligt motiverat, men innebär att Bergsstatens tidigare beslut att av formella skäl avvisa Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för naturgas i Morafältet inom Siljansringen ligger fast. Igrene överväger nu att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten alternativt att inge en ny ansökan till Bergsstaten, strukturerad på ett sådant sätt att de frågetecken myndigheten ansett sig haft vid sin tidigare prövning nu undanröjs", heter det.

Igrene går vidare med kapitalanskaffningen för att anlägga två eller tre produktionshål för naturgas inom Morafältet, design och upphandling av en anläggning för produktion av flytande naturgas, LNG, till regionens företag samt utveckla förutsättningarna att i Sverige producera vätgas utifrån metangas på ett miljöneutralt och energieffektivt sätt.
Författare Direkt-SE