Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-28

Igrene: Igrene har hållit årsstämma

AB Igrenes årsstämma den 27 januari 2020 har genomförts och alla
beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.

Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning:

Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande

Mats Budh, Mora, omval, styrelsens vice ordförande

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval

Carin Nises, Mora, nyval.

Andreas Gidlund, Mora, omvald som suppleant

Revisionsbolag och valberedning omvaldes men som ny revisor hos PwC
utsågs Martin Johansson, Stockholm, med internationell erfarenhet
från noterade företag inom prospektering och produktion av gas och
mineraler.

Utöver sedvanliga frågor vid Årsstämma beslutade stämman att ändra
bolagsordningen § 6 Styrelse avseende antalet styrelseledamöter på så
sätt att där skall stå: Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst
sju ledamöter med högst två suppleanter samt att Ordföranden i
styrelsen skall utses av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning,
tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och
styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och
möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för
aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga
villkor.

Vid ytterligare frågor, kontakta Per Ahlenbäck, VD

per.ahlenback@igrene.se, 070-224 29 80

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen
respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/igrene-har-hallit-arsstamma,c3018434

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.