Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Igrene: Regeringen beslutar att inte tillåtlighetspröva Igrenes ansökan

I enlighet med Miljöbalkens föreskrifter har Länsstyrelsen Dalarna
underrättat Regeringen om Igrenes ansökan i november 2019 om
tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av
naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen.

Nu meddelar Regeringen genom miljöminister Isabella Lövin att
Regeringen inte vidtar några åtgärder i anledning av underrättelsen
från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.

Som skäl till Regeringens beslut anges att Igrenes planerade
verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i Miljöbalken om
obligatorisk Regeringsprövning och att det saknas skäl att vidta
någon åtgärd i anledning av Igrenes ansökan.

Regeringens beslut innebär att Miljöprövningsdelegationen nu kan
slutföra pågående kommunikation med Igrene och därefter självständigt
fatta beslut i frågan om miljötillstånd.

Igrene har i sin ansökan utvecklat och motiverat de miljömässiga
argument som talar för naturgasutvinningen i Siljansringen. Igrene
vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar.

Per Ahlenbäck, vd

+4670 224 29 80

per.ahlenback@igrene.se

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 mars 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Igrene har hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna ansökt om rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen
respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/regeringen-beslutar-att-inte-tillatl...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.