Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Igrene satsar på att bli en betydande och långsiktig vätgasproducent med låg elförbrukning och utan emission av växthusgaser

AB Igrene har nu tecknat avtal om att använda teknik utvecklad av Proton Technology Inc. (Proton)  för omvandling av kolväten till vätgas direkt nere i borrhål utan att emittera några växthusgaser till atmosfären. AB Igrene har efter en genomgång av tekniken inkluderande platsbesök i Kanada gjort bedömningen att Protons teknik har potential att skapa en betydande källa till miljövänlig produktion av vätgas.

Vätgas från inhemsk produktion har potential att vara en betydande klimatneutral källa till vätgas som behövs för landets energiomställning. Proton har utvecklat och patenterat metoder för att omvandla metan direkt i borrhål till vätgas. Proton har överlåtit berörda rättigheter till det svenska bolaget All Natural Swedish Oil (ANSO) AB. AB Igrene har nu genom avtal säkrat tillgång till tekniken och behövlig kompetens för en framtida vätgasproduktion från egna källor. Avtalet tar sikte på ett konstruktivt samarbete mellan ingående parter för att realisera denna affärsmöjlighet.

"Sverige och världen baserar mycket av övergången till en klimatneutral produktion på vätgas som kommer att behövas i stora mängder inom en snar framtid. Behovet är enormt men de flesta tekniker kräver stora mängder elkraft vilket också är en bristvara och måste produceras på ett miljömässigt hållbart sätt. Protons lösning innebär att enbart små mängder elenergi behövs för produktionen vilket innebär att produktionsstart inte är beroende av storskalig utbyggnad av elförsörjningen i landet för ändamålet.

Siljansringen har potential att genom systematisk prospektering och utveckling bli en stor producent av vätgas från inhemska källor som kan bidra till den klimatanpassning som landet står inför."

Jag tror verkligen på detta projekt säger styrelseordförande Karl-Åke Johansson. "Projektet har mycket stor potential men också avsevärda risker eftersom vi måste både påvisa tillräckligt stora fyndigheter och visa att tekniken är tillämplig i våra områden och med vår berggrund. Det är en stor möjlighet för Sverige att bli självförsörjande på koldioxidfri vätgas till konkurrenskraftigt pris. Vi hoppas att våra politiker och myndigheter skaffar den kompetens som är nödvändig för att se attraktiviteten för landet och klimatet i detta alternativ till andra diskuterade vätgastekniker, som kräver storskalig utbyggnad av elproduktion."

A word from Grant Strem (Proton):

"I first came to Mora 6 or 7 years ago to learn about the oil and gas related geology in Central Sweden - which I believe is similar to geology below Canada's 2.5 trillion barrel oil zone. Through the course of many visits I developed respect for the team of the people around and associated with AB Igrene. This led to the creation of All Natural Swedish Oil(ANSO) AB, and now re-branded as All Natural Swedish Energy(ANSE) AB.

I am excited about projected economics for clean energy from this deal, and see that many wonder why Igrene AB captured such exceptionally good value in this deal. The key reason is the early timing of All Natural Swedish Energy's license for Sweden which gave ANSE control over commercial terms that have been negotiated and discussed between ANSE and Igrene for a long time. Further, the technical data shows there is an interesting geological energy deposit in Sweden, but there are unique challenges related to fractured igneous geology, and a regulatory framework which is unclear with respect to clean hydrogen from hydrocarbon deposits. All said, I am happy to see this progress and wish success for both Igrene AB, ANSE AB, and their shareholders. This deal is good for clean energy and good for Sweden!"

För ytterligare information kontakta Igrenes styrelseordförande:

Karl-Åke Johansson

+46 70 625 22 57 karl-ake.johansson@igrene.se

För information om Proton Inc. www.proton.energy.  Grant Strem info@anse.energy

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se: www.igrene.se

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.