Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-27

Igrene senarelägger bokslutskommunikén

Bokslutskommunikén för 2020-2021 var tänkt att utges den 18 oktober men Igrene väljer av rent tidsmässig skäl att publicera kommunikén den 25 oktober. Det ligger inget drastiskt bakom detta beslut.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Författare Cision