Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

IMF: RISKER "LUTAR KRAFTFULLT ÖVER MOT NEDSIDAN" - GFSR

STOCKHOLM (Direkt) De finansiella marknaderna har sedan i våras knuffats runt
av fluktuerande handelsspänningar och ökande oro för de globala ekonomiska
utsikterna.

Försvagad ekonomisk aktivitet och ökade nedåtrisker har tvingat fram ett
skifte mot en mer duvaktig hållning i penningpolitiken runt om i världen, en
utveckling som har följts av kraftiga nedgångar i marknadsräntorna.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala finansiella
stabilitetsrapport, GFSR, på onsdagen. Rapporten har underrubriken "Lower for
longer".

"Som ett resultat av detta har volymen av obligationer med negativ ränta ökat
till omkring 15.000 miljarder dollar. Investerare räknar nu med att räntorna
kommer att förbli mycket låga under en längre tid än vad som väntade i början
av året", skriver IMF.

Valutafonden konstaterar att den ackommoderande policyn stöder ekonomin på
kort sikt, men lätta finansiella förhållanden uppmuntrar också till
finansiellt risktagande och ger bränsle till fortsatt uppbyggnad av
bräckligheter i vissa sektorer och länder.

IMF konstaterar vidare att bräckligheten i företagssektorn redan är förhöjd i
flera systemviktiga ekonomier till följd av ökade skuldbördor och svagare
kapacitet att betala på skulderna.

I ett scenario med en betydande ekonomisk inbromsning, cirka hälften av
nedgången under den globala finanskrisen, beräknar IMF att skulderna i
företag som inte klarar att hantera dem (corporate debt-at-risk) kan stiga
till 19.000 miljarder dollar - eller cirka 40 procent av de totala
företagsskulderna i de större ekonomierna - vilket skulle vara över nivåerna
under finanskrisen.

Mot bakgrund av lätta finansiella förhållanden, utmanande värderingar på vissa
marknader och förhöjd bräcklighet bedömer IMF att riskerna mot global
tillväxt och finansiell stabilitet fortsatt "lutar kraftfullt över mot
nedsidan".

Fonden fastslår att makroekonomiska åtgärder och makrotillsynsåtgärder bör
utformas till de specifika förhållanden som varje ekonomi möter.

I länder med fortsatt robust ekonomisk aktivitet, men där bräckligheterna är
höga, bör beslutsfattarna snabbt strama åt makrotillsynsåtgärderna, inklusive
breda verktyg som kontracykliska kapitalbuffertar.

I länder där den makroekonomiska politiken mjukas upp i respons på försämrade
ekonomiska utsikter, men där bräckligheterna i vissa sektorer fortsatt är en
orosfaktor, kan beslutsfattarna behöva använda mer riktade åtgärder för att
hantera specifika bräckligheter.

För ekonomier som står inför en signifikant inbromsning bör dock fokus riktas
mot mer ackommoderande åtgärder, men med hänsyn taget till policyutrymmet.

IMF manar också beslutsfattarna att snabbt vidta åtgärder för att hantera
finansiella bräckligheter som kan förstärka nästa ekonomiska nedgång.

För att hantera stigande skuldbördor behövs stringent övervakning av bankernas
kreditriskvärderings- och utlåningspraxis. Åtgärder behövs också för ökad
öppenhet och transparens i den finansiella sektorn utanför bankerna för att
möjliggöra en mer heltäckande riskvärdering.

Beträffande ökade innehav av riskfyllda och illikvida tillgångar bland
institutionella investerare bör översynen av finansföretag utanför
banksektorn stärkas.

I fråga om det ökade beroendet av extern upplåning i tillväxtekonomier bör
skuldsatta marknader mildra riskerna genom skuldhanteringspraxis och starka
skuldhanteringsramverk.

IMF skriver också att global policykoordinering fortsatt är avgörande, och att
det finns behov av att lösa handelsspänningarna.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.