Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-07

Immunovia AB: Immunovia Delårsrapport, januari-september 2018

Immunovias IMMray® plattform för blodbaserade biomarkörssignaturer
erbjuder nya spännande möjligheter att utveckla noggranna
diagnostiska tester som kan upptäcka sjukdomar i tidiga skeden. Under
perioden presenterade vi nya resultat och identifierade inte mindre
än två nya strategiska fokusområden för vårt fortsatta
utvecklingsarbete - icke småcellig lungcancer och Reumatoid Artrit
(RA).

I augusti presenterade vi resultaten från en samarbetsstudie med ett
globalt topp-10 läkemedelsföretag, som visade att Immunovias
blodbaserade IMMray® biomarkörsarray gav mycket hög noggrannhet vid
diagnos av icke-småcellig lungcancer. Senare i augusti presenterade
vi resultaten från den senaste av tre genomförda studier inom
autoimmun testning. Studien innebär ett stort genombrott och visar
att IMMray® även kan ha en signifikant betydelse inom diagnos av
autoimmuna reumatiska sjukdomar. Som en konsekvens av studiens
exceptionellt goda resultat har vi beslutat att göra Reumatoid Artrit
(RA) till bolagets strategiska fokusområde inom autoimmunitet.

Dessa resultat i nya applikationer visar tydligt på IMMray®
plattformens breda användbarhet för att adressera en stor mängd
olösta problem inom cancer, autoimmunitet samt andra komplexa
sjukdomar vilket öppnar för IMMray® att bli en betydande plattform i
framtidens globala diagnostik.

Som rapporterades i början av kvartalet framkom nya data som visar att
det krävs optimering av IMMray® PanCan-d före produktens
marknadsintroduktion, vilket försenar säljstarten till senare delen
av 2019. Arbetet med IMMray® PanCan-d har under kvartalet fortsatt
med oförminskad intensitet med dessa nya förutsättningar.

Immunovias finansiella mål uppdaterades inför den förra
kvartalsrapporten och kvarstår.

- Mats Grahn, VD Immunovia AB

Nyckeltal

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Nyckeltal (TSEK om inget |1 jul-30|1 jul-30|1 jan-30|1 jan-30|Helår 2017|
|annat anges) |sep 2018|sep 2017|sep 2018|sep 2017| |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Nettoomsättning | 85| 27| 241| 122| 149|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Rörelseresultat |- 17 344|- 11 641|- 61 952|- 30 157| - 45 520|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Resultat före skatt |- 17 403|- 11 589|- 60 876|- 29 914| - 45 232|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Nettoresultat |- 17 403|- 11 589|- 60 883|- 29 914| - 45 232|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Resultat per aktie före och | - 0,89| - 0,69| - 3,34| - 1,78| - 2,67|
|efter utspädning (SEK/aktie)| | | | | |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Soliditet (%) | 97| 97| 97| 97| 94|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Antal aktier vid periodens | 19 531| 17 318| 19 531| 17 318|17 318 059|
|utgång | 353| 059| 353| 059| |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Genomsnittligt antal aktier | 19 487| 16 804| 18 212| 16 804|16 932 559|
|före och efter utspädning | 025| 059| 275| 059| |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+----------+

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen
Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen
Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter

Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av
komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den
antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års
forskning vid CREATE Health - Strategiskt Centrum för Translationell
Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray® är en
teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och
bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i
världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår från föregående kvartal. Bolaget
förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under
senare delen av 2019. Följande finansiella mål har ställts upp:

· Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022
baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.

· Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande
betalning via self-pay samt kostnadsersättning från
försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanståendes kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-delarsrapport--januar...
http://mb.cision.com/Main/13121/2665822/940224.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.