Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 49 084 TSEK (20 194)
· Rörelseintäkter uppgick till 39 366 TSEK (30 609)
· Rörelseresultatet uppgick till -26 368 TSEK (-37 568)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -26 387 TSEK (-37 593)
· Kassaflödet uppgick till 32 116 TSEK (-18 717)
· Kassalikviditeten uppgick till 666% (159)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut
uppgick till 289 TEUR

· Ingen utdelning föreslås
FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 20 574 TSEK (7 570)
· Rörelseintäkter uppgick till 8 069 TSEK (14 140)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 986 TSEK (-9 183)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -3 990 TSEK (-9 187)
· Kassaflödet uppgick till 59 693 TSEK (-10 290)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019

· Gemensamt utvecklingsavtal (JDA) tecknas med Hyundai Motor Company
· Styrelsen beslutar om riktad nyemission till Hyundai Motor Company
och Accendo Capital, och Hyundai nominerar styrelseledamot

· Extra bolagsstämma godkänner den riktade nyemissionen, samt utser
Sukhwan Yun till ny styrelseledamot

· 9 257 143 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket
· Avsiktsförklaring (MoU) tecknas med Hyundai under svenska
statsministerns besök i Sydkorea i december

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Order på beläggningssystem från Zanini Auto Group

VD-KOMMENTAR

Bolaget gick in i 2019 med strategin att positionera oss bland de
ledarna spelarna inom bränslecellssegmentet (FC) och att förnya
satsningen inom affärsområdena dekorativa, metalliserande och
reflekterande beläggningar (DMR). Vi har exekverat väl på denna
strategi och går in i 2020 väl positionerade för framgång.

Under året utkristalliserades ett partnerskap med Hyundai som det
främsta målet, vilket har inneburit stora ansträngningar för
organisationen som i slutändan varit framgångsrika. Att en av
världens största fordonstillverkare investerar i och initierar ett
partnerskap med Impact Coatings är ett kvitto på vår expertis och
professionalism inom beläggningsområdet gällande bränsleceller, men
har relevans även för andra applikationer i fordonssegmentet. Det ger
oss omedelbar tillgång till industriell kompetens och trovärdighet
gentemot andra fordonskunder.

Intresset hos de flesta potentiella kunder inom DMR-segmentet kvarstår
även om orderingången för system inte nådde upp till våra
förväntningar under 2019, vilket också kommer att ha en negativ
påverkan på intäkterna under första halvåret 2020. Vår fokusering på
DMR resulterade i en strategisk systemorder i början av det nya året:
Zanini Auto Group beställde en maskin för beläggning av
radartransparanta fordonsemblem, även kallade radomer. Radomer är en
bland flera plastkomponenter till nya säkerhetsfunktioner för fordon,
"Internet of Things" (IoT) och 5G som behöver kostnadseffektiva
beläggningslösningar. Vi följer denna utveckling noga och arbetar med
kunder med utveckling av effektiva produktionslösningar.

Finansiellt utvecklas bolaget väl även om det finns mycket kvar att
göra. Omsättningen för helåret 2019 slutar på nästan 50 miljoner
kronor, den högsta i bolagets historia, samtidigt som
rörelseresultatet fortfarande är negativt - en indikation på att vi
har arbete kvar med försäljning och ytterligare effektivitet i
produktionen innan vi når svarta siffror. Vi har under senare delen
av 2019 reducerat våra löpande kostnader och har en betydligt
stramare hantering av rörelsekapital. Hela teamet har nu ett mer
finansiellt tänk i varje arbetsmoment.

Vi byggde och skeppade fyra beläggningssystem under 2019, varav ett
system slutlevererades hos kund första dagarna in på det nya året. I
de fyra systemen ingår den första leveransen inom segmentet
bränsleceller. Beläggningsverksamheten växte och uppvisar goda
marginaler. Både vad gäller system och beläggningstjänster har
strukturering och industrialisering av verksamheten skapat utrymme
för ökad produktion framåt. Bolaget erhöll certifiering mot ISO 9001
under året och arbetet med kvalitet, effektivitet och kortade
ledtider fortsätter kontinuerligt.

Förutom inflödet av kapital som uppgår till ca 65 miljoner kronor
innebär den riktade emissionen som genomfördes under det fjärde
kvartalet att Impact Coatings nu har två stabila ägare: en global
industriell ägare i Hyundai Motor Company med drygt 10% av aktierna
och en aktiv finansiell ägare i Accendo Capital med 12%.
Uppmärksamheten runt affären har också bidragit till att ca 1000 nya
aktieägare har tillkommit. Jag vill passa på att hälsa er varmt
välkomna till Impact Coatings.

Avslutningsvis, om 2018 karaktäriserades av omstrukturering, städning
av verksamheten och förändrad strategi så illustreras framstegen
under 2019 av implementation av strategin, stärkta kommersiella
processer, samt sträng finansiell styrning och internkontroller. För
2020 står nu Impact Coatings starkt förberett för tillväxt och för
nästa fas i vår industrialiseringsprocess tillsammans med vår partner
Hyundai.

Torbjörn Sandberg

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas, samt återfinns på
bolagets hemsida under
www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08:00 CET.

----------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER? och beläggningar under MAXPHASE?.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified
Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller
+46 (0)8 121 576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/impact-coatings/r/impact-coatings-ab--publ--b...
https://mb.cision.com/Main/907/3034836/1193615.pdf
https://mb.cision.com/Public/907/3034836/b7553a525f778299.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.