Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Implementa Sol AB: Valberedning inför bolagsstämma 2021

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2020 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2020.

 
Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2021 består av

  • Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
  • Didrik Hamilton, Eget innehav samt Soffloch Advice AB
  • Advokat Göran Helmer, företräder Daniel Krasovec

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2020 är bolagets styrelseordförande Helene Vester samt bolagets VD Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2021 kan göra det skriftligt till info@implementa.seeller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Författare Cision