Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Implementa Sol AB: Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2020

Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför
bolagsstämma 27 mars 2020:

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande,
revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna

Antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter

Styrelsens arvode till och med utgång av bolagsstämman avseende år
2020 föreslås utgå med totalt 30 000 kronor att fördelas enligt
följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga
ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla
10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant
arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår
till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller
med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till
ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska
utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har
godkänt uppdraget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma
omval av styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert
Thell och Helene Vester för perioden till och med utgången av
årsstämman 2021.

Arne Jakobsson föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor är inte aktuellt vid denna stämma.

Förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla
en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets
två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt
den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan
nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller
ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en
ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan
dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som
efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med
undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i
valberedningen dock inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen, men både
styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens
möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan
onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall
inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till
annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av
styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer
som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer
solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till
privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.
Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/valberedningens-forslag-i...
https://mb.cision.com/Main/15225/3069332/1218252.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.