Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Implementa Sol ökar omsättningen under fjärde kvartalet

Solenergibolaget Implementa Sol redovisar ökande omsättning under fjärde
kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar
oförändrad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,1), en ökning med 800
procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Kassa och bank uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,7) i slutet av perioden.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,1 miljoner kronor (-0,5).

Efter periodens slut har bolaget sålt en solenergianläggning värd cirka 1,2
miljoner kronor för installation på en lantbruksfastighet i Svalövs kommun
under första kvartalet i år.

Bolaget har beställningar på solenergianläggningar bekräftade till ett
sammanlagt värde av 3,3 miljoner kronor för leverans under våren.

Implementa Sol, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,1 800,0%
Nettoresultat -0,5 -0,5

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002EFB5-table-1

Författare Finwire Smallcap