Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-19

Inbjudan till Biotages presentation av resultatet för första kvartalet 2022 den 28 april kl 16:00

Biotage publicerar sin bokslutskommuniké och rapport för första kvartalet 2022 den 28 april 2022 klockan 15.00 CET. Klockan 16.00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD Tomas Blomquist och CFO Maja Nilsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

Sverige: +46850558356
UK: +443333009273

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/biotage-q1-2022
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Biotages webbsida https://www.biotage.com/sv/investerare. Det kommer också att vara möjligt att där se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Kontakter


Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

Maja Nilsson, CFO
Tel: 0733 25 51 70, maja.nilsson@biotage.com

Kort om Biotage


Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel och diagnostik, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, diagnostik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har 497 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 232 miljoner kronor 2021 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.
Website: www.biotage.com

Bifogade filer


Inbjudan till Biotages presentation av resultatet för första kvartalet 2022 den 28 april kl 16:00

Författare MFN