Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-16

Inbjudan till presentation av Neobos bokslutskommuniké 2022

Den 23 februari 2023 klockan 08.00 offentliggör Neobo sin bokslutskommuniké för helåret 2022. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl. 09.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer kunna följas via webbsändning och telefonkonferens.

För att delta via webbsändning med möjlighet att ställa skriftliga frågor, använd nedanstående länk.

Neobo Fastigheter Q4 Report 2022 (financialhearings.com)

För att delta via telefonkonferens med möjlighet att ställa muntliga frågor, använd nedanstående länk. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Call Access (financialhearings.com)

Presentationsmaterial och länk till en inspelad version av webbsändningen kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, VD
mobil: +46 (0) 706 90 65 97 e-post: ylva.sarby.westman@neobo.se

Maria Strandberg, CFO
mobil: +46 (0) 703 98 23 80 e-post: maria.strandberg@neobo.se

Johan Bergman, Head of Investor Relations
mobil: + 46 (0) 703 54 80 35 e-post: johan.bergman@neobo.se

Om oss
Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé är att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Neobos aktie handlas med kortnamn NEOBO och ISIN-kod SE0005034550 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Inbjudan till presentation av Neobos bokslutskommuniké 2022

Författare MFN