Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Incap Oyj: Incap Oyj :n vuoden 2014 yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj Pörssitiedote 10.4.2014 klo 19.00

INCAP OYJ:N VUODEN 2014 YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Helsingissä.
Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei
jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio
(6 979 595,95 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että, yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva
kohta muutetaan
kuulumaan seuraavasti:

" 5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän
(7) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy
valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa ja
jäsenen 17 500 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa
kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun
mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä
muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen jäsenten lukumäärään ja
ehdottivat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Uutta ehdotusta
tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja
äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä
muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen kokoonpanoon ja ehdottivat, että
jo aiemmin mainittujen Lassi Noposen, Susanna Miekk-ojan ja Olle Hultebergin
lisäksi hallitukseen valitaan Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki. Uutta
ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista
osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja
äänistä.

Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki antoivat kokouksessa suostumuksensa
uudelleenvalintaan. Lassi Noponen, Susanna Miekk-oja ja Olle Hulteberg
olivat antaneet suostumuksensa tehtävään aiemmin.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Susanna Miekk-oja,
Lassi Noponen, Olle Hulteberg ja Fredrik Berghel. Neljä hallituksen jäsentä
on riippumattomia yhtiöstä ja kolme heistä on riippumattomia yhtiön
suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Jari Karppisen.

Yllä mainittujen päätösten lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja
noin 92 % läsnä olevista osakkeista ja äänistä ilmoittivat, että ne tulisivat
vastustamaan ehdotusta valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista erityisistä oikeuksista. Tämän
vuoksi hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiökokoukselle, eikä asiaa käsitelty
kokouksessa laajemmin.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi
Noponen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
24.4.2014 alkaen.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa.
Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön
palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1776535

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.