Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

INCOAX: NETTORESULTATET -17,4 MLN KR 1 KV , OMSÄTTNINGEN SJÖNK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Incoax, som utvecklar
lösningar för bredbandsuppkoppling, redovisar ett nettoresultat på -17,4
miljoner kronor (-14,8) för det första kvartalet 2020.

Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (1,0) och rörelseresultatet
försämrades till -17,4 miljoner kronor (-14,8).

Resultatminskningen hänvisas framförallt till organisationstillväxt samt
kostnader avseende avgångsvederlag för tidigare vd:n. Den 17 mars utsågs
Jörgen Ekengren till ny vd för bolaget.

Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till -17,0 miljoner kronor
(-15,5) och de likvida medlen uppgick till 12,4 miljoner kronor vid
kvartalets utgång.

I ett separat pressmeddelande meddelade bolaget på fredagen att det säkrat en
bryggfinansiering om 15 miljoner kronor med tre storägare.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News