Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

InCoax Networks AB: InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari-september 2019

Under tredje kvartalet har ytterligare utvärderingsprojekt påbörjats
och första referenskunderna är på plats. 26 potentiella kunder är i
testfas och kommersiella diskussioner förs. Pågående arbete med fem
stora operatörer innebär spännande möjligheter på kort och medellång
sikt.

Finansiell utveckling juli-september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 178 947 SEK (408 972), vilket
motsvarar en minskning med 56 procent gentemot samma period
föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -13 624 785 SEK (-11 347 662), en
minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.

· Resultat efter skatt uppgick till -13 856 735 SEK (-11 408 943),
vilket ger ett resultat per aktie om -1,12 SEK (-1,38).

· Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick
till -3 788 271 SEK (3 213 001) och de likvida medlen uppgick till
22,6 MSEK vid kvartalets utgång.

Finansiell utveckling januari-september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 245 520 SEK (1 315 976), vilket
motsvarar en ökning med 71 procent gentemot samma period föregående
år.

· Rörelseresultatet uppgick till -47 085 489 SEK (-31 711 770), en
minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.

· Resultat efter skatt uppgick till -47 400 864 SEK (-31 829 385),
vilket ger ett resultat per aktie om -3,83 SEK (-3,84).

· Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick
till 14 836 369 SEK (1 219 859).

Väsentliga händelser i kvartalet

· InCoax upptog den 20 augusti 2019 en bryggfinansiering om 15 MSEK
och den 9 september 2019 beslutade extra bolagsstämman om en
företrädesemission om cirka 59 MSEK.

· Bolaget stärkte försäljningsorganisationen med affärsutvecklare i
Nordamerika och en försäljningschef i Tyskland.

· Första ordern från svenska operatören A3 av In:xtnd?.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Företrädesemissionen tillförde bolaget 47,5 MSEK, varav ca. 5,8
MSEK avser kvittning av brygglån.

· Introducerat två nya In:xtnd? produkter och ingått avtal med ny
partner för kontraktsutveckling och produktion av In:xtnd? Access.

· Ingått återförsäljaravtal med FCA på den Polska marknaden.
· Fått en order från Deutsche Telenetz för glesbygd via
radiolänk/FWA (Fixed Wireless Access).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
nov 2019 kl. 08.15 (CET).

Kontakter
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com,
026-420 90 42.

Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42.
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd? erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com. Augment Partners AB,
tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-networks-ab-s-del...
https://mb.cision.com/Main/15562/2975446/1152590.pdf
https://mb.cision.com/Public/15562/2975446/a59ecf800dae50f0.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.