Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-18

InCoax Networks AB: Nordamerikansk Tier 1-operatör och InCoax har framgångsrikt genomfört fälttester

I linje med det utökade projektavtalet, har InCoax MoCA AccessTM bredbandsteknologi för multigigabit fiberåtkomst över koaxialkablar, framgångsrikt passerat fälttester utförda av Tier1-operatören. I nästa steg förväntas vidare produktifiering och kommersialisering av lösningen vilken kommer att påbörjas under första kvartalet 2022.

Efter lyckad initial utvärdering av InCoax MoCA Access 2.5 plattform, ingick InCoax ett utökat projektavtal med den nordamerikanska Tier1-operatören, vilket kommunicerades i oktober 2020.

InCoax lösning har nu framgångsrikt passerat fälttestet beskrivet i det utökade projektavtalet. Detta kvalificerar InCoax för nästa steg i processen vilket inkluderar att slutföra utveckling av hårdvara, mjukvara inklusive managementsystemanpassning och kommersialisering av hela lösningen.

"Framgångsrikt genomförda labb- och fälttester tar oss ytterligare ett steg i samarbetsprojektet med denna amerikanska Tier 1-operatör. Vi ser fram emot nästa steg i utvecklingsprocessen mot en slutlig prestandamässigt och kommersiellt konkurrenskraftig lösning. Detta representerar en väsentlig affärsmöjlighet för InCoax", säger Jörgen Ekengren, VD på InCoax.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen ger upp till 2,5 Gbps kapacitet till enskilda abonnenter på ett kostnadseffektivt sätt och kan samexistera med andra TV tjänster. InCoax lösning är mycket skalbar för att betjäna både villor, flerfamiljshus och hotell. Lösningen har ett rikt utbud av nätverksfunktioner som enkelt kan integreras med operatörens befintliga managementplattformar.

"Vår lösning ger operatörsindustrin möjligheten att tillhandahålla multigigabittjänster till sina kunder till en mycket konkurrenskraftig kostnad. Jag har stora förväntningar på fortsättningen av detta projekt och den framtida kommersiella relationen med denna operatör, liksom med andra operatörer med liknande användningsfall", säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 09.00 CET.

För ytterligare information

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                   
jorgen.ekengren@incoax.com                                                      
+46 73- 899 55 52

Författare Cision