Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari - september 2020

Initial seriebeställning från stor amerikansk Internet Service Provider (ISP), utökat projektavtal med nordamerikansk Tier-1 operatör samt ingått VAR-avtal i Storbritannien och Tyskland.

Finansiell utveckling

Juli - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 346 553 SEK (178 947) vilket motsvarar en ökning med 93 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till - 17 160 056 SEK (- 13 624 785), en försämring drivet av lagernedskrivningar på 3 891 000 SEK avseende ett produktsegment inom Hospitality som påverkats av en kraftigt fallande efterfrågan på grund av Covid-19. Därutöver har aktiveringsmodellen införts avseende utvecklingskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till - 17 439 826 SEK (- 13 856 735), och resultat per aktie uppgick till - 0,95 SEK (-1,12).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till - 10 427 312 SEK

(- 3 788 271). Lagernedskrivningen har inte någon kassaflödespåverkan.

 • Investeringar uppgick till 2 664 000 SEK (0).

Januari - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 068 214 SEK (2 245 520), vilket motsvarar en minskning med

52 procent gentemot samma period föregående år.

 • Rörelseresultat uppgick till - 48 768 163 SEK (- 47 085 489), en försämring driven av lagernedskrivning inom ett produktsegment som till viss del möts av att aktiveringsmodellen införts från och med tredje kvartalet avseende utvecklingskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till -49 159 530 SEK (- 47 400 864), och resultatet per aktie uppgick till - 2,69 SEK (-3, 83).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till - 26 642 745 SEK

(14 836 369). Lagernedskrivningen har inte någon kassaflödespåverkan.

 • Investeringar uppgick till 2 664 000 SEK (0).

Väsentliga händelser under kvartalet

Juli - september

 • Technetix Group Ltd ingår återförsäljaravtal med InCoax.
 • InCoax genomför fullt garanterad emission om cirka 48 MSEK, kommunicerar nya mål samt ingår överenskommelse om kvittningsemission av konvertibler.
 • InCoax avslutar korttidspermittering i augusti.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Oktober

 • InCoax emission registreras som fullt genomförd.
 • Nordamerikansk Tier-1 operatör utökar samarbetet med InCoax och lägger order för fälttest.
 • Peter Hasselberg utses till interim CFO.
 • InCoax erhåller initial serieorder från amerikansk Fiber/LAN operatör.
 • Styrelsen tar beslut att belasta resultatet för kvartal 3 med lagernedskrivningar på 3 891 KSEK avseende ett produktsegment för Hospitality som påverkats av en kraftigt fallande efterfrågan på grund av Covid-19.

November

 • Styrelsen fattar beslut om att börja tillämpa aktiveringsmodellen för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar med start fr.o.m. 2020-07-01. Under tredje kvartalet har

2 664 kSEK aktiverats och motsvarande belopp har först till fond inom eget kapital.

 • Alf Eriksson väljs till ny styrelseledamot.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 09:00 (CET).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.