Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Indentive AB: Artificial Solutions och Indentive erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North och I...

Indentive AB ("Bolaget") offentliggjorde den 28 januari 2019 att
Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial
Solutions Holding ASH AB ("Artificial Solutions") genom en
apportemission ("Transaktionen"), innebärande en ny enhet, Artificial
Solutions International AB.

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq
First North. Bolaget har idag erhållit ett villkorat godkännande för
notering på Nasdaq First North. Beslutet är villkorat av att (i)
ingenting inträffar i samband med förvärvet av Artificial Solutions
som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget
uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Nordic
Rule Book ("Regelverket") samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin
hemsida i enlighet med Regelverket.

Därtill har Indentive Värdepapper AB, som föreslås att delas ut till
aktieägarna i Bolaget genom en så kallad lex Asea-utdelning, erhållit
ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market med
preliminär första dag för handel den 12 mars 2019. Godkännandet är
villkorat av att årsstämman i Bolaget senare idag den 28 februari
2019 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av
Indentive Värdepapper AB. Om stämman godkänner Transaktionen har
vidare Indentive Värdepapper AB säkerställt sitt rörelsekapitalbehov
för de kommande 12 månaderna genom ett lånelöfte om 7,2 MSEK från
Bolaget.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet
INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn
08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 10.40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/artificial-solutions-och-indent...
https://mb.cision.com/Main/16195/2752903/999782.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.