Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-26

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Europa

26 juni 2019 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag
att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod
har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger
ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av
cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos
patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot
anti-inflammatorisk behandling.

Patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer
EP2782602), ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med
möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande.

"Det nya patentet utgör ett värdefullt komplement till vår starka
portfölj av immateriella rättigheter för cobitolimod i Europa," säger
Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

Motsvarande patent beviljades i USA i november 2016 och i Japan i
augusti 2017, och en motsvarande patentansökan är inskickad i Kanada.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en
lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till
läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid
ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i
måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig
säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier
visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de
effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett
regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de
viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet
tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Baserat på de lovande
resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas
IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och
doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod.
Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå
väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil.
CONDUCT-studien omfattar totalt 213 patienter med vänstersidig
måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 91 kliniker i 12 europeiska
länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad
studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att
inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien
utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av
cobitolimod. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av
tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser
(DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas
på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök
www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juni
2019 kl. 15:50 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals...
https://mb.cision.com/Main/9612/2851083/1069226.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.