Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari - mars 2019

Slutfasen av patientrekryteringen till CONDUCT-studien

Perioden januari - mars 2019

· Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -17,2 MSEK (-18,8)
· Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 MSEK (-18,7),
motsvarande -0,25 SEK per aktie (-0,30) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,6 MSEK
(-22,9)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 64,4 MSEK (102,1)
· Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
· Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275
Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande
period 2018.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2019

· Inga väsentliga händelser under rapportperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· InDex gav statusuppdatering avseende patientrekryteringen i
CONDUCT-studien.

"Med bara 10 patienter kvar att inkludera bedömer vi att
patientrekryteringen kommer att avslutas senast under juni månad,"
säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet
Vi har nu inkluderat 205 patienter, av totalt 215 planerade, i fas
IIb-studien CONDUCT som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod.
Patientrekryteringen har varierat stort från månad till månad, med
mellan 6 och 19 patienter, vilket gjort det svårt att prognostisera
återstående rekryteringstid. April blev en genomsnittlig månad med 10
inkluderade och med bara 10 patienter kvar att inkludera bedömer vi
att patientrekryteringen kommer att avslutas senast under juni månad.

Detta innebär en viss försening jämfört med den tidigare kommunicerade
tidsplanen, vilket vi informerade om i ett pressmeddelande den 11
april. Huvudförklaringen till den lägre rekryteringstakten är ökad
konkurrens om patienter med måttlig till svår ulcerös kolit från
andra studier. Vi hävdar oss ändå väl när vi jämför
rekryteringstakten i CONDUCT-studien med de senast avslutade fas
III-studierna från globala läkemedelsbolag som Pfizer och Johnson &
Johnson.

Vi fortsätter att arbeta mycket aktivt med CONDUCT-studien och har
regelbundet direktkontakt med de drygt 90 deltagande klinikerna runt
om i Europa. Vi får hela tiden bekräftat att det finns ett positivt
intresse för vår studie och cobitolimod bland läkarna, inte minst
tack vare den nya och unika verkningsmekanismen samt den goda
säkerhetsprofilen.

När vi nu närmar oss slutet på patientrekryteringen flyttas fokus
alltmer över till förberedelserna inför att läsa av huvudresultaten
så att vi ska kunna rapportera dem så fort som möjligt efter att
sista patienten inkluderats. Även inom affärsutvecklingen pågår
mycket förberedelser inför att resultaten blir tillgängliga. Närmast
på mötesprogrammet står amerikanska Digestive Disease Week i mitten
av maj som är den största medicinska kongressen i världen inom
gastroenterologi och där alla läkemedelsbolag inom fältet deltar.

Vi intensifierar också förberedelserna inför fas III för att korta
tiden till marknad så mycket vi kan genom att till exempel ta fram
preliminära studieprotokoll och säkerställa tillgång på
studieläkemedel. CONDUCT-resultaten blir en avgörande milstolpe för
InDex och med positiva resultat tar vi ett stort steg närmare vårt
mål att göra cobitolimod tillgängligt för dessa svårt sjuka
patienter.

Idag är det InDex årsstämma och har ni inte möjlighet att delta på den
så kommer jag även presentera bolaget på Introduce Investor Days den
27 maj och Redeye Growth Day den 10 juni, som båda webcastas.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets
hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/category/delarsrapporter/

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj
2019 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av
tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser
(DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas
på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök
www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals...
https://mb.cision.com/Main/9612/2803917/1037591.pdf
https://mb.cision.com/Public/9612/2803917/8854eb699aa6b493.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.