Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-09

Index Pharmaceuticals: Kommuniké från extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

9 oktober 2019 - Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB
(publ) ("InDex eller "Bolaget") ägde rum onsdagen den 9 oktober 2019
i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid
stämman fattades följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att godkänna
styrelsens beslut om emission av högst 6 243 745 aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 6,98 SEK per
aktie. Genom nyemissionen tillförs InDex 43 581 340,1 kronor.

Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse i samråd med dess
finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland
institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade
förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Eftersom
teckningskursen i den riktade emissionen fastställts genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursen är marknadsmässig.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget
genom att antalet aktier och röster ökar med 6 243 745, från 82 537
530 till 88 781 275. Aktiekapitalet kommer att öka med 124 874,9
kronor från 1 650 750,6 kronor till 1 775 625,5 kronor.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 18:00 CET

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av
tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser
(DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas
på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök
www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/kommunike-fran-extra-...
https://mb.cision.com/Main/9612/2929329/1121133.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.