Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-01

Indutrade AB: Indutrade emitterar obligationslån om 1 000 MSEK

Indutrade AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om fem år. Obligationslånet löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,70%.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv. Intresset för obligationslånet var stort.

Indutrade kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Handelsbanken och Nordea har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Stockholm den 1 juni 2022

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 070 397 50 30

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Författare Cision