Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-31

Indutrade AB: Indutrade förvärvar den svenska drogtestleverantören Prodiagnostics

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det svenska medicinteknikbolaget Pro Diagnostics Scandinavia AB, www.prodiagnostics.se, med en årsomsättning om cirka 50 miljoner kronor.

Prodiagnostics är en svensk leverantör av drogtester och erbjuder ett brett utbud av snabbtester och laboratorieanalyser. Sedan 2012 har bolaget försett den svenska marknaden med tester som är marknadsledande avseende känslighet och spårtid.

Prodiagnostics har två affärsområden: Professional use och Workplace testing. Kundgrupperna för Professional use är aktörer inom hälso- och sjukvård, såsom regioner, kommuner och privata vårdaktörer samt aktörer inom rättsväsendet och tulltjänster. Kunderna inom Workplace testing består av privata företag som drogtestar sin personal. Prodiagnostics är baserat i Vellinge, Sverige och har 11 anställda.

Förvärvet stärker Indutrades kluster av medicinteknikföretag och Prodiagnostics, med en unik produktportfölj och goda expansionsmöjligheter, har en stark grund för fortsatt tillväxt.

Tillträde äger rum idag och Prodiagnostics kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Förvärvet är Indutrades sjätte under 2022 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 31 maj 2022

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Författare Cision