Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Infant Bacterial Therapeutics AB: Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrap...

VD kommenterar
IBT utvecklar la?kemedelskandidaten IBP-9414 fo?r att minska fo?rekomsten
av nekrotiserande enterokolit (?NEC?), samt fo?rba?ttra sa? kallad ?feeding
tolerance? hos fo?r tidigt fo?dda barn. Möjligheten att inkludera två
indikationsområden för IBP-9414 kan o?ka chanserna till framga?ng i den
pågående fas III-studien, ?The Connection Study?, och därmed produktens
framtida marknadspotential. IBP-9414 inneha?ller Lactobacillus reuteri som
aktiv substans, vilket a?r en human bakteriestam som a?terfinns naturligt i
bro?stmjo?lk. 

Detta VD-ord fo?rfattas i början av maj 2020 under en pa?ga?ende
COVID-19-pandemi.

Vi ser att det blir svårare att upprätthålla full aktivitet hos våra
leverantörer och att ett flertal sjukhus påverkas i större grad desto
längre tid pandemin pågår. 

Va?r studie a?r inte beroende av ?normala? ?sjukhus- eller la?karbeso?k,
eftersom de barn vi rekryterar redan ligger pa? intensivva?rdsavdelningarna
oberoende av va?r studie. Detta a?r va?sentligt då många sjukhus nu info?rt
beso?ksfo?rbud fo?r människor som inte är sjuka. Detta a?r en stor skillnad
mot flertalet av de kliniska studier som genomfo?rs globalt da?r det kra?vs
att patienterna kommer till kliniker enbart fo?r att ma?ta eller observera
effekter av studiemedicinen. Som meddelats i bokslutskommunikén har vi inte
uppnått den förväntade rekryteringstakten i studien och det är klart att
pandemin och den ?lock-down? som skett i t.ex USA, Frankrike och Spanien
gör det svårt att öka takten i studien. I skrivande stund har vi 62
kontrakterade sjukhus av vilka 45 är aktiverade och kan inkludera patienter
men att kontraktera ytterligare sjukhus försvåras för närvarande på grund
av COVID-19 pandemin.

Pandemin har förändrat vårt arbetssätt, vi kan inte resa och ha personliga
möten vilket medför att allt sker på distans. Exempelvis sker nu aktivering
av sjukhusen genom distansmöten.

Va?rt ma?l att avsluta den pågående fas III studien under 2021 kvarsta?r.
Vi får fortfarnde in barn i studien, men i och med Coronakrisen finns det
en risk att vi inte kan uppnå detta mål. Det finns således en icke
obetydlig risk att resultaten från studien kan komma att fo?rsenas.

IBTs kvalificerade team jobbar dedikerat och fokuserat vidare mot att
leverera studieresultat som i sin tur fo?rhoppningsvis medfo?r att en
produkt som verkligen spelar en livsavgo?rande roll fo?r de fo?r tidigt
fo?dda barnen - kan na? marknaden sa? snart som mo?jligt.

Stockholm den 11 maj 2020

Staffan Stro?mberg
Verksta?llande direkto?r
  
Utvalda finansiella data i sammandrag

  2020
jan-mar 2019
jan-mar 2019
jan-dec
Nettoomsättning - - -
Övriga intäkter 75 - -
Rörelseresultat, tkr 1 206 -929 -47 200
Resultat efter skatt, tkr 1 178 -686 -46 320
Balansomslutning, tkr 523 168 561 035 518 273
Periodens kassaflöde, tkr -8 050 -5 647 -51 301
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,72 -0,50 -4,57
Likvida medel, tkr 500 995 540 514 495 188
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 0,10 -0,06 -4,13
Eget kapital per aktie (SEK) 45,57 49,53 45,46
Soliditet (%) 98% 99% 98%

Väsentliga händelser under första kvartalet (jan-mar) 2020

* IBTs ansökan om klinisk studie godkändes i Israel i januari 2020
* COVID-19 pandemin påverkar vårt utvecklingsarbete avseende exempelvis
aktivering av sjukhusen (pro?varna) vilket inte skett i önskad takt.
Vid avgivandet av denna delårsrapport har cirka hälften av de
planerade sjukhusen aktiverats. IBTs likvida medel är tillra?ckliga
fo?r att genomfo?ra den pa?ga?ende fas III-studien a?ven om
rekrytering i studien inte sker i o?nskad takt

Väsentliga händelser efter rapportperioden

* IBTs styrelse beslutade att skjuta årsstämman till den 16e juni, 2020
istället för som planerat den 11:e maj, 2020

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (?IBT?) är ett läkemedelsföretag
med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla
läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga
eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten
IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (?NEC?)
samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn.
IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en
human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns
även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis,
en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen
av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov
där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (?IBT?) är ett publikt bolag med säte i
Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas pa? Nasdaq Stockholm, Mid Cap
(IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey, CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för
bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den
11 maj 2020.

Bilagor

* IBTQ1Rapport2020

* PR 20200511 Q1 SVE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.