Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Infant Bacterial Therapeutics AB: Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2020...

Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt
följande: ?Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet
största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara
ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid
sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni
2019 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.
Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen
vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre
största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen
ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot
till valberedningen.?

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består, av
förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse, Peter
Rothschild, av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största
aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Jannis Kitsakis,
representant för bolagets näst största aktieägare Fjärde AP-Fonden samt
Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets tredje
största aktieägare. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter
Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har utsett Per-Erik Andersson, på tillordförande för
valberedningen.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför
årsstämman den 11 maj 2020 kan göra det via e-post till
pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon 070-537 9892 senast den 10e
april 2020.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (?IBT?) är ett läkemedelsföretag
med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla
läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga
eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten
IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (?NEC?)
samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn.
IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en
human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns
även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis,
en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen
av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov
där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (?IBT?) är ett publikt bolag med säte i
Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas pa? Nasdaq Stockholm, Mid Cap
(IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.