Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Inför potentiell lansering 2017

Detta är en betald analys på uppdrag av Xbrane Biopharma utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Xbrane utvecklar och tillverkar biosimilarer och generika på långtidsverkande läkemedel - Nischer med bra lönsamhet och risken är lägre jämfört med utveckling av nya läkemedel. Tillväxtmarknader kan ge tidiga kassaflöden.

Xbrane utvecklar och tillverkar biosimilarer samt generika på långtidsverkande injicerbara läkemedel, nischer med få konkurrenter. Xbrane besitter en unik och patenterad teknologi som möjliggör upp till 8 gånger högre produktivitet i produktion av biosimilarer jämfört med standardsystem. Xbrane besitter även unikt processkunnande och en specialdesignad produktionsanläggning i Italien för effektiv tillverkning av generika på långtidsverkande injicerbara läkemedel.

Bolagets portfölj innehåller bland annat Spherotide som är världens första generika på original-läkemedlet Decapeptyl för behandling av prostatacancer och endometrios samt Xlucane som kan bli världens mest kostnadseffektiva biosimilar på Lucentis för behandling av främst åldersrelaterad makuladegeneration. De två original-läkemedlen sålde 2015 för cirka 3,8 respektive 30 miljarder kronor. Lansering av Spherotide och Xlucane i Iran är planerad till 2017. För Spherotide finns gällande Iran ett distributionsavtal med Pooyesh Darou som vid tidigare lanseringar av generika tagit upp till 90 procent av marknaden inom ett par år. För Xlucane finns ett licensavtal för produktion, försäljning och marknadsföring i Iran med Helvetic Biopharma som ingår under samma ägarkonsortium som Pooyesh Darou. Iran är en attraktiv marknad med cirka 80 miljoner invånare som täcks av offentligt finansierad sjukvård med starkt fokus på användande av generika.

Vi ser goda möjligheter för bolaget att lyckas med utlicensiering även på större marknader. 2013 utlicensierade Formycon sin biosimilar på Lucentis till Santo. Enligt pressmeddelandet uppgår avtalets värde till ett ”tresiffrigt antal miljoner euro”. Samtidigt har många generika-bolag svag lönsamhet men bolagets kostnadseffektiva produktionsteknologi och den förmånliga prisbilden skapar potential för bra lönsamhet. Dock är kommande kliniska studier inte riskfria och patientrekrytering kan vara svårt.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities