Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-12

Inför rapport, Coor: Fortsatt god tillväxt men normaliserad lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q2: Tillbaka till lönsamhetsnivåerna innan pandemin
Coors första kvartal stack ut med den för bolaget ovanliga kombinationen hög tillväxt och stark lönsamhet. Den utvecklingen håller sannolikt inte i sig under andra kvartalet, det första riktiga ”postpandemi”- kvartalet för Coor. Lönsamheten lär påverkas negativt av en mer normal intäktsmix med högre volymer inom mat och dryck samt fastighetsservice, och lägre volymer inom lokalvård. Lägg därtill en mer normaliserad kostnadsnivå samt att det stora kontraktet med danska Bygningsstyrelsen drog i gång under kvartalet. Nya kontrakt har normalt sett lägre lönsamhet under uppstartsfasen. Analysguiden räknar med att Coor under andra kvartalet ökar omsättningen med drygt 21 procent till 2 962 miljoner kronor (2 445) och att det justerade ebita-resultatet landar på 159 miljoner (167), motsvarande en marginal på 5,4 procent (6,8).

2022: Tillväxten främsta drivkraften på kort sikt
För helåret räknar vi alltjämt med att Coor levererar en tillväxt på omkring 20 procent, drivet av genomförda förvärv, nya stora kontrakt samt ökade rörliga volymer efter pandemin. På lönsamhetssidan talar en normalisering av såväl intäktsmixen som kostnaderna för att rörelsemarginalen rör sig ner mot nivåer kring målet på 5,5 procent. För helåret är vi något mer optimistiska och räknar med 5,8 procents ebita-marginal, drivet av det starka första kvartalet med 6,3 procents ebita-marginal, att Coor förvärvat verksamheter med högre lönsamhet samt att koncernen växer snabbast i Sverige där marginalen är klart högst, kring 10 procent. Nya större kontraktsvinster och fler förvärv kan leda till uppjusterade vinstprognoser.

Stabila vinster premieras på skakig aktiemarknad
Coor-aktien har utklassat Stockholmsbörsen senaste året. Kursuppgången på ungefär 18 procent för Coor kan jämföras med att Stockholmsbörsen i stort tappat cirka 19 procent. Stigande räntor, konjunkturoro och ökad riskaversion har lett till ett kraftigt ökat intresse för bolag med stabil intjäning, goda kassaflöden och en hög direktavkastning. På sikt ser vi utrymme för en uppvärdering av Coor då nuvarande värderingen inte speglar bolagets kvaliteter. Ett bolag som trendmässigt ökar vinsten med cirka 8 procent per år, med låg volatilitet, borde inte handlas med en direktavkastning kring 6 procent. Vi upprepar vår riktkurs på 108 kronor, men risken är uppenbar att det osäkra börsklimatet fördröjer en sådan omvärdering och det kan heller inte uteslutas att Coor dras med i ett allmänt börsfall. På risksidan bör också noteras att Coor tuffa jämförelsetal vad gällen marginalen de närmaste kvartalen.

Rapporten redovisas fredagen den 15 juli kl. 07.30. En webbsänd rapportkonferens hålls kl. 09.00.

Författare Analysguiden